Біг згіб же ф Сухім Борі сь.

Біг згіб же ф Сухім Борі сь.
От мы j борімсь з горілк
 
Грае гімн прыроды всіj.
І мы з Грім но дрымам в посцільц.
Бо чого шэ бырізк любіць.
Jіх заламалы вжэ німць.
 
3ця ж гэ но футбол ля 7к:
Хэ! От дід! Налякаф лаборішьк!
Да мы знаем і так, шо хліб
Смачныj но экс-хлюг-Зів зь.
 
Так шо мы і прыjідь до рыльц.
Тута ны вжэ готовы піць.
Бо куды ты долгы ув мыз
Некым Восьмакам-впыр ж.
 
Радуjсь, дыч: от гармоньк собі
Будэ граты с Карэр Ху7.
А ты спы собі чы дрымлы
Но кала набчылнів ж.
 
Лізуть мурашкы по воді:
Эj! Ты! Наш хозяін с кыл!
Мы ж зарыкы ізб пудгрызь.
Ты j ны заметіш ныц.
 
...от наша Тріця: зламалы ж мы
Прам-такы всі бырізк