Восень у руки фарбы узяла

s.v.
Восень у рукi фарбы узяла
I маляваць пачала:
Размалявала палi i апушкi,
Пафарбавала дрэвау макушкi,
Размалявала сады, агароды,
Футра звяроу i нябесныя своды,
Рэчкi, узгоркi, лясы i палi -
Увогуле, усё, што было на зямлi.
Восень па свеце хадзiла – брадзiла,
У кожны куточак яна захадзiла,
I на шляху сваiм што сустракала,
Усё фарбавала яна, фарбавала…