Поет

Поет
Поет - велика зайвість
у світі зла, де люди як тварини;
Поет - відкритої душі добро і злість,
повчання батька сину;
Поет - коли з повагою до небуття,
без нього смаку існування не відчути;
Поет - коли ти любиш сам життя
і словом обрікаєш інших БУТИ!